Závodská cesta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
177/196

Závodská cesta

premietanie (slideshow)
Závodská cesta


Trolejbusová kruhová križovatka Závodská cesta

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257, linka č. 6
(Foto: 2. 6. 2017)

Trolejbus Škoda 31 Tr SOR ev. č. 257 na linke č. 6 prechádza kruhovou križovatkou na Závodskej ceste smerom na sídlisko Hájik. Trolejbus bol vyrobený v roku 2012, do premávky zaradený 20. 12. 2012.

Cez trolejbusovú križovatku na Závodskej ceste prechádzajú všetky trolejbusy z trolejbusového depa na Kvačalovej z Priemyselnej ulice (vľavo) na linky MHD smerom do centra (vpredu, sídliská Solinky a Vlčince) a na sídlisko Hájik (dozadu). Počas dňa cez križovatku prechádzajú trolejbusové linky MHD č. 7, 6 a 16 a navyše aj trolejbusová linka č. 1. Táto križovatka je dopravne veľmi preťažená a v minulosti boli mimoriadne ťažkosti s výjazdom trolejbusov z Priemyselnej ulice na hlavnú Závodskú cestu. Preto sa vybudovala okružná križovatka a problém s výjazdom trolejbusov bol odstránený. Po rekonštrukcii križovatky však bolo zrušené odbočenie trolejbusov končiacich na Hájiku smerom do depa. Jedno z navrhovaných riešení bolo upraviť okružnú križovatku Rondel, aby sa trolejbusy mohli otáčať na tejto križovatke a nemuseli sa otáčať na centrálnom okruhu. Trolejbusová križovatka Rondel umožňuje zatiaľ otáčanie trolejbusov len z centra. Úprava trolejbusového vedenia prebiehala v dňoch 6. a 7. 4. 2007 a po cestných úpravách bola otvorená 10. 4. 2007.

Po prestavba trolejbusovej križovatky na Závodskej ceste na okružnú križovatku v dňoch 6. – 7. 4. 2007 bolo zrušené odbočenie pre trolejbusy zo smeru od sídliska Hájik na Priemyselnú ulicu do trolejbusového depa. Trolejbusy vracajúce sa z Hájika do trolejbusového depa museli sa ísť otočiť až prejdením cez centrálny okruh, aby sa mohli dostať vpravo do Priemyselnej ulice. Táto nepriaznivá situácia bola vyriešená až o niekoľko rokov úpravou trolejbusového vedenia na križovatke Rondel. Počas víkendových dní 17. – 18. 10. 2009 bola napäťová výluka vyvolaná úpravou trolejbusového vedenia na kruhovej mimoúrovňovej križovatke Rondel. Po menšej úprave na trolejbusovom vedení (vloženie jednej výhybky, troch krížení a krátkym zokruhovaní trolejbusovej stopy) je už umožnené otáčanie aj z druhej strany, zo smeru od Závodskej cesty, ktoré sa využíva namiesto pôvodného odbočenia na Závodskej ceste zrušeného začiatkom roka 2007. Práce na trakčnom vedení vykonávala firma ELZA Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 33

[0] Komentárov

Pridať komentár