Prielohy (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
244/262

Prielohy (ulica)

premietanie (slideshow)
Prielohy (ulica)


Prielohy (ulica) v Žiline

MAX – zábavno obchodné centrum
(Foto: 16. 7. 2017)

Prielohy (ulica) sa nachádza v mestskej časti Solinky, južne od jej sídliskovej časti, od ktorej je oddelená Obvodovou ulicou. Na ulici sa nachádzajú prevažne obchodné jednotky: MAX – zábavno obchodné centrum, Veľkoobchodné centrum Metro Žilina, Koratex, FINAL CD (predaj a servis automobilov Peugeot). Dominantným objektom je 32 m vysoká budova spoločnosti LIVING Centrum Žilina, kde sú predajne a sídla spoločností, pošta a byty. Časť ulice Prielohy sa nachádza aj v zástavbe rodinných domov Žilina – juh.

Zoznam ulíc v mestskej časti Solinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Sinského (M. Sinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 16

[0] Komentárov

Pridať komentár