Obvodová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
245/262

Obvodová ulica

premietanie (slideshow)
Obvodová ulica


Obvodová ulica v Žiline

MAX – zábavno obchodné centrum a DAZA na ulici Prielohy
(Foto: 16. 7. 2017)

Obvodová ulica sa nachádza v mestskej časti Solinky a časť na Hlinách. Vymedzená je okruhovou križovatkou pri Váhostave a križovatkou ulíc Na Veľký diel (bývalá ulica Pod hájom) a Centrálnou. Jej časť v mestskej časti Solinky je vymedzená križovatkou s Centrálnou ulicou, obchádza v tvare podkovy celé sídlisko Solinky a križovatkou ulíc Na Veľký diel (bývalá ulica Pod hájom) a Centrálnou. Ulica vznikla pri výstavbe sídliska Solinky, ktorému tvorí hlavnú komunikačnú tepnu. Po ľavej strane od križovatky s Centrálnou ulicou sú postavené panelové bytové domy sídliska Solinky. Po pravej strane ulice od sídliska sú postavené obchodné a nákupné centrá (METRO, MAX, TPD Euronics, DAZA, Koratex, Peugot a ďalšie). Mnohé však majú popisné čísla iných ulíc.

Zoznam ulíc v mestskej časti Solinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Sinského (M. Sinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 22

[0] Komentárov

Pridať komentár