Pod Adamovcom – Zádubnie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
254/262

Pod Adamovcom – Zádubnie

premietanie (slideshow)
Pod Adamovcom – Zádubnie


Mapa s novým názvom ulice v Zádubní od r. 2017

Pod Adamovcom (ulica) v mestskej časti Zádubnie

Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(6) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Zádubnie nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha):
Šiesta ulica – pomenovanie existujúcej ulice v mestskej časti Zádubnie, ktorá spája Richtársku ulicu a Oblúkovú ulicu a svojím pomenovaním nadväzuje na ulice Prvá až Piata.
Pod Adamovcom – pomenovanie existujúcej ulice v mestskej časti Zádubnie, ktorá začína na hranici katastrov Zádubnie a Teplička nad Váhom a vedie ďalej smerom na severozápad až po koniec záhradkárskej oblasti „Pod Adamovcom“ (resp. „Adamov“). Táto odbočka z hlavnej cesty medzi mestskými časťami Zádubnie a Zástranie – na hornom konci Zástranskej ulice sa neoficiálne nazývala aj Na salaš.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 05.12.2017 a nadobúda účinnosť xx.12.2017.

Zoznam ulíc v mestskej časti Zádubnie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Druhá ulica (Druhá), Kolmá ulica (Kolmá), Ku škôlke (Ku škôlke), Malá ulica (Malá), Na dolinu (Na dolinu), Oblúková ulica (Oblúková), Piata ulica, (Piata), Pod Adamovcom (Pod Adamovcom), Pod Bukovinou (Pod Bukovinou), Pod majerom (Pod majerom), Prvá ulica (Prvá), Pustá ulica (Pustá), Richtárska ulica (Richtárska), Spojná ulica (Spojná), Štvrtá ulica (Štvrtá), Šiesta ulica (Šiesta), Tretia ulica (Tretia), Údolná ulica (Údolná), Zádubanská ulica (Zádubanská), Zástranská ulica (Zástranská).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Schéma mapy a textová časť je prevzatá z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 30

[0] Komentárov

Pridať komentár