Nová ulica – Essenská — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
250/262

Nová ulica – Essenská

premietanie (slideshow)
Nová ulica – Essenská


Mapa s novou ulicou na Hájiku od r. 2017

Essenská ulica v mestskej časti Hájik

Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hájik nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha):
Essenská ulica – pomenovanie novo vznikajúcej ulice, ktorá vychádza z Hôreckej cesty na južný svah sídliska Hájik.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 05.12.2017 a nadobúda účinnosť xx.12.2017.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Essenská ulica (Essenská), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Schéma mapy a textová časť je prevzatá z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 35

[0] Komentárov

Pridať komentár