Nové ulice v Brodne — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
232/280

Nové ulice v Brodne

premietanie (slideshow)
 Nové ulice v Brodne


Mapa s novými ulicami v Brodne od r. 2017

Mestská časť Brodno

Všeobecne záväzné nariadenie č. xx/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Brodno nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha):
Oškerdská cesta – pomenovanie existujúcej ulice na území mestskej časti Brodno, ktorá odbočuje napravo z cesty I. triedy č. 11 smerom na mestskú časť Kysuckého Nového Mesta – Oškerdu až po most ponad potok Snežnica,
Snežnická cesta – pomenovanie existujúcej ulice na území mestskej časti Brodno, ktorá spája mestskú časť Kysuckého Nového Mesta – Oškerdu s obcou Snežnica.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 05.12.2017 a nadobúda účinnosť xx.12.2017.

Zoznam ulíc v mestskej časti Brodno (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Brodňanská ulica (Brodňanská), Cezpoľná ulica (Cezpoľná), Kapustná ulica (Kapustná), Ku krížu (Ku krížu), Ku studienke (Ku studienke), Na Tobolky (Na Tobolky), Nadskaličná ulica (Nadskaličná), Orčiešová ulica (Orčiešová), Oškerdská cesta (Oškerdská cesta), Podskaličná ulica (Podskaličná), Sadová ulica (Sadová), Snežnická cesta (Snežnická cesta), Za kaštieľom (Za kaštieľom), Zábrežná ulica (Zábrežná), Záhrbie (Záhrbie), Záhumenská ulica (Záhumenská), Zaroháčovská ulica (Zaroháčovská).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Schéma mapy a textová časť je prevzatá z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 35

[0] Komentárov

Pridať komentár