ELZA, a.s. Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
11/18

ELZA, a.s. Žilina

premietanie (slideshow)
ELZA, a.s. Žilina


ELZA, a.s. závod Žilina

(Foto: 1. 5. 2007)

ELZA Elektromontážny závod Bratislava a.s., odštepný závod Žilina, Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina.
Tel.: + 421 41 562 47 74, + 421 41 562 47 76, fax: + 421 41 562 30 51, e-mail: elzaza@elza.sk, web: www.elza.sk.

Spoločnosť ELZA, a.s., Elektromontážny závod Bratislava, akciová spoločnosť bola založená začiatkom roku 1992 a ponúka komplexné zabezpečenie výstavby a údržby elektrických silnoprúdových a slaboprúdových zariadení prostredníctvom svojich odštepných závodov v Bratislave, Žiline a Košiciach. Spoločnosť od svojho vzniku kladie dôraz na špičkové know-how, komplexnosť dodávok, kvalitné technologické a personálne zázemie. Pracovný tím spoločnosti tvoria bývalí zamestnanci rôznych projektových, dodávateľských, výskumných a vývojových organizácií, ktorí aktívne pôsobili v oblasti prípravy a realizácie elektrických rozvodných zariadení a trakčných vedení.

Spoločnosť ELZA, a.s., sa významne podieľala na budovaní mesta. V Žiline vybudovala celú trolejbusovú dopravu, osvetlenie a rozvody nn pri rekonštrukcii Mariánskeho námestia, elektrorozvody a osvetlenie na Ľavobrežnej komunikácii, elektroinštalácie v bytoch na sídlisku Hájik, montáž káblovej televízie v Žiline, osvetlenie futbalového štadióna v Žiline, vonkajšie osvetlenie farského kostola, elektroinštaláciu v Mestskom divadle a ďalšie stavby v meste a na železnici. (Text prevzatý z web. stránky spoločnosti ELZA.)Kategórie
Publikované
Rozmery 770*600
Návštev 7971

[0] Komentárov

Pridať komentár