Soňa Řeháková — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
373/433

Soňa Řeháková

premietanie (slideshow)
Soňa Řeháková


Soňa ŘEHÁKOVÁ – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina za rok 2016

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Žilina
(Foto: 7. 11. 2017)

Soňa ŘEHÁKOVÁ – celý svoj život venovala práci v kultúre. Po ukončení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1979 nastúpila pracovať do Okresného osvetového strediska v Žiline ako odborná pracovníčka, neskôr ako vedúca oddelenia a zástupkyňa riaditeľky. Od roku 1998 je riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Pod jej vedením sa realizovalo množstvo kultúrno-spoločenských projektov na pôde miestnej, regionálnej a celoslovenskej kultúry, ako napr. Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, stála pri zrode a vzniku Cyrilometodských dní v Terchovej, ktoré boli prvými v rámci Slovenska, Trnovské hody sv. Juraja v Trnovom, Bačovské pastorále – medzinárodný festival s bačovskou tematikou v Dolnom Hričove, oslavy 1. písomných zmienok o obciach a mestách regiónu, oslavy významných osobností, množstvo športových, turistických, vzdelávacích a zvykoslovných akcií. 15 rokov bola predsedníčkou Grantovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, čím sa podieľala na podporení mnohých projektov v oblasti kultúry celého Slovenska. V súčasnosti je podpredsedníčkou Rady vlády SR v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, tradičnej kultúry a osvetovej činnosti. Je členkou najvyššieho snemu SLOVES – Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry. Aktívne sa podieľa na tvorbe, úprave a zlepšovaní právnych noriem v oblasti kultúry. Za svoju aktivitu získala viacero ocenení, medzi nimi i ocenenie ministra kultúry SR, v ktorom vyzdvihol, že je vzorom a prínosom pre slovenskú kultúru. Jej práca je inšpiráciou pre mnohé regionálne kultúrne a osvetové strediská na Slovensku.

V mestskej radnici si z rúk primátora Igora Chomu prevzali ocenenia osobnosti mesta Žilina za rok 2016. Vedenie mesta si chce aj takýmto spôsobom uctiť svojich občanov, ktorí pôsobia v Žiline alebo nejakým spôsobom zviditeľnili Žilinu vo svete. Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj otvorenie výstavy fotografií žilinského rodáka Mira Gregora. Oceniť prácu, odhodlanosť a úsilie je hlavným zmyslom celého podujatia. Počas včerajšej slávnosti si ocenenia prebrali: Jozef Antošík – Čestné občianstvo mesta Žilina, Miro Gregor – Čestné občianstvo mesta Žilina, Marek Adamov – Cena mesta Žilina, Soňa Řeháková – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina.
Všetci nominovaní vzišli z hlasovania verejnosti a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline. Ocenené mohli byť osobnosti, ktoré sa narodili, žili a tvorili v našom meste, resp. osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o reprezentáciu nášho mesta vo svete, hoci v Žiline nežili. Celkovo bolo nominovaných 47 žijúcich, nežijúcich jednotlivcov alebo kolektívov, z ktorých porota hlasovaním vybrala štyri uvedené osobnosti.
V závere podujatia bola slávnostne otvorená aj výstava fotografií Mira Gregora, ktorý pri tejto príležitosti podaroval časť svojej umeleckej tvorby mestu Žilina. O kultúrny program sa počas slávnostného odovzdávania ocenení postarala žilinská kapela AYA.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 17

[0] Komentárov

Pridať komentár