Marek Adamov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
378/420

Marek Adamov

premietanie (slideshow)
Marek Adamov


Marek ADAMOV – Cena mesta Žilina za rok 2016

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Žilina
(Foto: 7. 11. 2017)

Marek ADAMOV – absolvoval kulturológiu a manažment kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolských štúdií sa stal spoluzakladateľom občianskeho združenia Truc sphérique, ktorého je riaditeľom. Od roku 2003 sa väčšina aktivít združenia realizuje v nezávislom kultúrnom centre Stanica-Záriečie je originálnym priestorom železničnej zastávky slúžiacim pre súčasné umenie naprieč žánrami. Na Stanici-Záriečie okrem spolupráce na programe akcií, výstav, festivalov a workshopov zodpovedá i za fundraising, medzinárodný i lokálny networking, rezidenčný program pre mladých umelcov a manažment nových projektov. Marek Adamov spolupracuje aj s ďalšími organizáciami v kultúre ako konzultant, kurátor, lektor a snaží sa o väčšiu spoluprácu a networking a tiež lepšie postavenie nezávislej kultúry. Bol ocenený domácimi i zahraničnými cenami, napríklad ocenenie Inovácia Žilinského kraja 2013 – združenie Truc sphérique s projektom Kúpte si nesmrteľnosť – kampaň k verejnej zbierke na rekonštrukciu Novej synagógy v Žiline, ktorú v tomto roku slávnostne sprístupnili verejnosti.

V mestskej radnici si z rúk primátora Igora Chomu prevzali ocenenia osobnosti mesta Žilina za rok 2016. Vedenie mesta si chce aj takýmto spôsobom uctiť svojich občanov, ktorí pôsobia v Žiline alebo nejakým spôsobom zviditeľnili Žilinu vo svete. Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj otvorenie výstavy fotografií žilinského rodáka Mira Gregora. Oceniť prácu, odhodlanosť a úsilie je hlavným zmyslom celého podujatia. Počas včerajšej slávnosti si ocenenia prebrali: Jozef Antošík – Čestné občianstvo mesta Žilina, Miro Gregor – Čestné občianstvo mesta Žilina, Marek Adamov – Cena mesta Žilina, Soňa Řeháková – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina.
Všetci nominovaní vzišli z hlasovania verejnosti a poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline. Ocenené mohli byť osobnosti, ktoré sa narodili, žili a tvorili v našom meste, resp. osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o reprezentáciu nášho mesta vo svete, hoci v Žiline nežili. Celkovo bolo nominovaných 47 žijúcich, nežijúcich jednotlivcov alebo kolektívov, z ktorých porota hlasovaním vybrala štyri uvedené osobnosti.
V závere podujatia bola slávnostne otvorená aj výstava fotografií Mira Gregora, ktorý pri tejto príležitosti podaroval časť svojej umeleckej tvorby mestu Žilina. O kultúrny program sa počas slávnostného odovzdávania ocenení postarala žilinská kapela AYA.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 13

[0] Komentárov

Pridať komentár