MUDr. Dušan Makovický — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
4/10

MUDr. Dušan Makovický

premietanie (slideshow)
MUDr. Dušan Makovický


Pamätná tabuľa na Makovického dome v Žiline

Spomienka na Dušana Makovického
(Foto: 5. 12. 2007)

Po otvorení výstavy "Spomienka na Dušana Makovického", ktorá sa konala 5. 12. 2007 v Makovického dome na Hornom vale v Žiline, účastníci položili kyticu kvetov k pamätnej tabuli na dome, kde MUDr. Dušan Makovický žil a pracoval. Pri pamätnej tabuli zľava PhDr. Jozef Beňovský a PhDr. Dušan Halaj, CSc. a vpravo stoja rodinní príslušníci rodiny Makovických. Výstavu a spomienkové podujatie zorganizovali Žilinský samosprávny kraj, Žilinská knižnica, Regionálne osvetové stredisko a Štátny archív v Bytči pobočka Žilina. Pamätná tabuľa je od akademického sochára Stanislava Biroša (1901 – 1983) z Bytče.

MUDr. Dušan Makovický pôsobil v Žiline v rokoch 1894 – 1904. Býval v bývalom Babuškovom dome, dnešný Makovického dom, na rohu Bottovej ulice a Horného valu, kde mal aj ordináciu. Na priečelí domu je umiestnená jednoduchá pamätná tabuľa s textom: “V tomto dome býval v rokoch 1894 – 1904 Dr. Dušan Makovický osobný lekár L. N. Tolstého.“ Mesto Žilina na pamiatku tejto významnej osobnosti pomenovalo po ňom jednu zo svojich ulíc v historickom centre mesta a dom v ktorom býval a pracoval nesie po ňom meno – Makovického dom.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1815

[0] Komentárov