Tibor Máhrik — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
56/191

Tibor Máhrik

premietanie (slideshow)
Tibor Máhrik


Odkaz Martina Luthera pre dnešok – 500. výročie reformácie cirkvi

Tibor Máhrik, moderátor (sprava) a Katarína Valčová, prodekanka pre vzdelávanie FHV Žilinskej univerzity v Žiline
(Foto: 10. 10. 2017)

V rámci Týždňa kresťanskej kultúry bola v utorok 10. októbra 2017 prednáška v Nadácii Polis: Odkaz Martina Luthera pre dnešok – 500. výročie reformácie cirkvi. Prednášajúci: doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. prodekanka pre vzdelávanie Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prednášku moderoval PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitre. Prednášky sa zúčastnili Mgr. Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu a zborový farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline, Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline, ThLic. Zdeno Pupík, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio a hovorca Žilinskej diecézy, Ing. Dušan Václav, riaditeľ Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline a ďalší hostia a verejnosť.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 42

[0] Komentárov

Pridať komentár