Odkaz Martina Luthera — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
52/191

Odkaz Martina Luthera

premietanie (slideshow)
Odkaz Martina Luthera


Odkaz Martina Luthera pre dnešok – 500. výročie reformácie cirkvi

Týždeň kresťanskej kultúry v Žiline
(Plagát prevzatý z web. stránky Nadácie POLIS)

V rámci Týždňa kresťanskej kultúry bola v utorok 10. októbra 2017 prednáška v Nadácii Polis: Odkaz Martina Luthera pre dnešok – 500. výročie reformácie cirkvi. Prednášajúci: doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., riaditeľ Slovenskej národnej knižnice, doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. prodekanka pre vzdelávanie Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prednášku moderoval PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., Filozofická fakulta UKF v Nitre. Prednášky sa zúčastnili Mgr. Marián Kaňuch, senior Turčianskeho seniorátu a zborový farár Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline, Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline, ThLic. Zdeno Pupík, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio a hovorca Žilinskej diecézy, Ing. Dušan Václav, riaditeľ Týždňa kresťanskej kultúry v Žiline a ďalší hostia a verejnosť.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 48

[0] Komentárov

Pridať komentár