Budatínsky hrad od Váhu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
13/24

Budatínsky hrad od Váhu

premietanie (slideshow)
Budatínsky hrad od Váhu


Budatínsky hrad od rieky Váh

Mestská časť Budatín
(Foto: 10. 5. 2014)

Budatínsky hrad strážil križovatku obchodných ciest z Ponitria a Považia do Sliezska a Poľska. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnil i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a pristavali k nej jednotraktový palác. Turecké nebezpečenstvo, ale aj stavovské povstania boli dôvodom na výstavbu nového, renesančného opevnenia s bastiónmi a vodnou priekopou. V rokoch 1487 – 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov zaznamenal zámok najväčšie stavebné úpravy. Vtedy pribudla aj kaplnka a park. V 18. storočí, keď zámok už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo-klasicistický kaštieľ. V revolučných rokoch 1848/1849 hrad takmer úplne vyhorel. Dvadsať rokov trvalo, kým prišlo aspoň k čiastočnej oprave a hrad sa využíval ako kasárne. Celkovú obnovu zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920 – 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a zámok dostal dnešnú podobu. Rodu Čákyovcov zámok patril až do roku 1945. V rokoch 2012 – 2014 bola na hrade vykonaná rekonštrukcia. Dnes sú tu umiestnené expozície Považského múzea v Žiline.

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. storočí. Do roku 1945 bol udržiavaný a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Alej oproti bráne do nádvoria zámku sú pekné jedince lipy malolistej. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa u najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. V roku 2010 bola vykonaná rekonštrukcia parku.

Žilinský samosprávny kraj rekonštruoval park v pôvodnom anglickom slohu. Park bol slávnostne otvorený v nedeľu 5. septembra 2010 predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a poslancami Zastupiteľstva ŽSK.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 49

[0] Komentárov