Rieka Váh v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
14/24

Rieka Váh v Žiline

premietanie (slideshow)
Rieka Váh v Žiline


Rieka Váh v Žiline

Ústie rieky Kysuce do Váhu pri Budatínskom hrade
(Foto: 9. 5. 2012)

Rieka Váh v Žiline mierne obchádza oblúkom mesto a preteká okolo pretiahnutého chrbta Dubňa. Najdlhšia slovenská rieka Váh preteká niekoľko kilometrov cez Žilinu medzi dvoma nádržami - Vodným dielom Žilina a Vodnou nádržou Hričov. Žilina leží na sútoku troch riek, ale aj na dôležitých cestných a železničných križovatkách. Cez rieky je v meste postavených niekoľko cestných a železničných mostov. Na území Žiliny priteká do Váhu rieka Kysuca a Rajčianka.

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. storočí. Do roku 1945 bol udržiavaný a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Alej oproti bráne do nádvoria zámku sú pekné jedince lipy malolistej. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa u najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. V roku 2010 bola vykonaná rekonštrukcia parku.

Žilinský samosprávny kraj rekonštruoval park v pôvodnom anglickom slohu. Park bol slávnostne otvorený v nedeľu 5. septembra 2010 predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a poslancami Zastupiteľstva ŽSK.


View Larger Map[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 48

[0] Komentárov

Pridať komentár