Dolná Trnovská — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
319/440

Dolná Trnovská

premietanie (slideshow)
Dolná Trnovská


Dolná Trnovská (ulica) v Žiline

Mestská časť Rosinky
(Foto: 18. 5. 2017)

Dolná Trnovská (ulica) sa nachádza v mestskej časti Trnové, časť ulice zachádza aj do mestskej časti Rosinky. Na ulici sú postavené prevažne rodinné domy.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Zmena názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina – v mestskej časti Rosinky nasledovne: Jasmínová sa dáva do súladu s Pravidlami slovenského pravopisu a mení sa na Jazmínová ulica.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.

Zoznam ulíc (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bagarova ulica (Bagarova), Brezová ulica (Brezová), Hruštiny (Hruštiny), Jašíkova ulica (Jašíkova), Jazmínová ulica (Jazmínová), Majerská ulica (Majerská), Nábrežná ulica (Nábrežná), Park 17. novembra (Park 17. novembra), Rosinská ulica (Rosinská), Ulica Mikuláša Nigriniho (Ulica Mikuláša Nigriniho), Ulica mládeže (Mládeže), Ulica osloboditeľov (Osloboditeľov), Vážska ulica (Vážska).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 34

[0] Komentárov

Pridať komentár