Lávka Rosinky – Trnové — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
316/440

Lávka Rosinky – Trnové

premietanie (slideshow)
Lávka Rosinky – Trnové


Lávka pre peších a cyklistov cez potok Rosinka medzi Rosinkami a Trnovým

Drevená lávka cez potok Rosinka
(Foto: 18. 5. 2017)

Lávku pre peších a cyklistov cez potok Rosinka opravili v júli 2015. Je v majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP), Opravu zabezpečili zamestnanci Povodia Váhu š. p., Správy povodia stredného Váhu Púchov. Oprava dreveného mosta stála asi 1500 eur. Drevený mostík postavili ponad potok Rosinka počas jeho regulácie v roku 2009. O mostík sa starali miestni občania, natierali drevo ochranou pred poveternostnými vplyvmi a robili drobné opravy. Začiatkom roka 2015 bol mostík poškodený vandalmi natoľko, že prechod cezeň už nebol bezpečný.

Drevená lávka ponad potok Rosinka medzi Trnovým a Rosinkami potrebuje rekonštrukciu pre bezpečnosť prechádzajúcich. Lávku využívajú občania z blízkeho okolia, aj zo sídliska Vlčince, no chodník k nej vedie po súkromných pozemkoch. Preto mestskí poslanci za príslušný volebný obvod Anton Trnovec a Jozef Juriš hľadajú riešenie, ako lávku opraviť pre úžitok obyvateľov mesta.
Drevená lávka sa nachádza nad potokom Rosinka medzi ulicou Rakové v Trnovom a Brezovou ulicou na Rosinkách. Po rokoch používania už potrebuje nevyhnutnú rekonštrukciu, preto mesto Žilina a poslanci za príslušný volebný obvod hľadajú riešenie, ako lávku opraviť a zároveň rešpektovať vlastnícke práva majiteľov pozemkov, cez ktoré vedie cestička pre peších. Vďaka pripravenému projektu by sa lávka kompletne zrekonštruovala a stala by sa tak bezpečnejšou pre občanov, ktorí ju využívajú najmä na svojich prechádzkach do prírody.
„Problém spočíva v tom, že hoci lávka je v majetku mesta Žilina, chodník k lávke vedie po súkromných pozemkoch,“ informuje druhý zástupca primátor mesta Anton Trnovec. Majiteľom pozemkov sa to nepozdáva. „K mostíku od ulice Rakové sa ide cez súkromné pozemky, ktoré sú aj v našom vlastníctve. To znamená, že všetci chodia cez naše pozemky. Preto nesúhlasíme, aby chodník viedol cez naše pozemky a chceme, aby bol v najbližšej dobe odstránený,“ vyhlásil majiteľ jedného pozemku pri lávke.
Mestskí poslanci hľadajú riešenie, ako uspokojiť obe strany. „Pretože je súkromné vlastníctvo nadradené zámerom mesta a potrebám občanov, nemôžeme túto investíciu zrealizovať. Aj keby sa rekonštrukcia zrealizovala, časom by k mostíku neviedol žiaden chodník. S majiteľmi pozemkov rokujeme a verím, že nájdeme kompromisné riešenie,“ dodáva poslanec Jozef Juriš.

Zdroj: PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 16. 7. 2015, "Lávka medzi Trnovým a Rosinkami potrebuje opravu". Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 10

[0] Komentárov

Pridať komentár