K cintorínu (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
356/440

K cintorínu (ulica)

premietanie (slideshow)
K cintorínu (ulica)


K cintorínu (ulica) v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 14. 5. 2017)

K cintorínu (ulica) sa nachádza v južnej časti Bánovej. Vymedzená je Nám. sv. Jána Bosca a končí v priemyselnej časti. Pri výstavbe diaľnice D1 bola ako pracovná komunikácia predĺžená až do Lietavskej Lúčky. Na jej začiatku sú postavené rodinné domy a v druhej časti sa nachádzajú spoločnosti (PEZA Žilina, TuCom Žilina) a inštitúcie (Colný úrad Žilina). Po ulice premáva z centra mesta MHD, autobusová linka č. 21.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bánová (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 29

[0] Komentárov

Pridať komentár