Bitarovská cesta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
353/468

Bitarovská cesta

premietanie (slideshow)
Bitarovská cesta


Bitarovská cesta v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 14. 5. 2017)

Bitarovská cesta je vymedzená križovatkou s Kamennou ulicou a križovatkou s ulicou K cintorínu. V mestskej časti Bánová je úsek od rieky Rajčanka po križovatku s ulicou K cintorínu.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bánová (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010. Text prevzatý z oficiálnej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bánová nasledovne: Bitarovská cesta – pomenovanie existujúcej ulice, ktorá spája Kamennú ulicu s ulicou K cintorínu. Táto komunikácia sa má v budúcnosti ako súčasť IV. okružnej predĺžiť oboma smermi: východným smerom po križovatku s Rajeckou ulicou a západným smerom pozdĺž Bitarovského potoka. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 37

[0] Komentárov

Pridať komentár