Hlinská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
72/80

Hlinská ulica

premietanie (slideshow)
Hlinská ulica


Hlinská ulica v Žiline

Trolejbus Škoda 30 Tr SOR ev. č. 259
(Foto: 13. 4. 2016)

Hlinská ulica sa nachádza na sídlisku Hliny, podľa ktorého je aj pomenovaná. Vymedzená je Komenského ulicou od centra mesta a kruhovou križovatkou pri Váhostave. Prechádza medzi obytnými súbormi Hliny V a Hliny VI na ľavej strane a Hlinami VII na pravej strane. Pri spoločnosti Váhostav-Sk sa pripája do kruhovej križovatke na Obvodovú ulicu a Kamennú ulicu. Hoci ulica prechádza hlavne medzi obytnými blokmi má vyššiu občiansku vybavenosť. Významných centrom pri Hlinskej ulici je malé námestie s nákupnými centrami. Na ulici sú postavené Ubytovacie zariadenia ŽU, Penzión Junior, ZŠ Vendelína Javorku, hotel Galileo, obchodný dom a na konci ulice je gymnázium. Po Hlinskej ulici premáva trolejbusová doprava.

Vymedzenie mestskej časti Hliny ulicami (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty - časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 31

[0] Komentárov

Pridať komentár