Pamätník Cesta bez návratu — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/13

Pamätník Cesta bez návratu

premietanie (slideshow)
Pamätník Cesta bez návratu


Deportácie Židov počas II. svetovej vojny – Pamätník "Cesta bez návratu"

Turistická informačná tabuľka č. 107 s QR (Quick Response) kódom na železničnej zastávke Žilina-Záriečie
(Foto: 4. 7. 2014)

Primátor Žiliny Ján Slota za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča, bývalého veľvyslanca Izraela v Poľsku a bývalého predsedu izraelského parlamentu Sewacha Weissa a žilinského občana Artura Kleina (77), ktorý prežil holokaust, odhalili pamätník obetiam holokaustu. Pamätník "Cesta bez návratu" stojí na mieste, kde od marca do októbra roku 1942 počas 2. svetovej vojny zriadili najväčšie zberné stredisko pre deportáciu viac ako 18 000 Židov z celého Slovenska. V príhovore primátor Žiliny Ján Slota povedal, že zámer zriadiť zberný tábor na území mesta zamietla Mestská rada Žiliny na čele so starostom Vojtechom Tvrdým, a preto bol zriadený 21. marca 1942 v štátnom priestore v kasárňach v Žiline. Zrušený bol 24. októbra 1942. Pamätník venovalo Mesto Žilina na znak úcty týchto smutných udalostí. Autor myšlienky postaviť pamätník na mieste zberného tábora bol Arieh Klein (* 1927), žilinský rodák žijúci v Jeruzaleme.

In July 2004, Mayor of Zilina Mr. Jan Slota, together with the president of the Slovak Republic, Ivan Gasparovitch, the former Israeli Ambassador in Poland, and head of the "Knesset" Mr. Shevah Weiss, and Arieh Klein, citizen of Zilina in the past (77), holocaust survivor, unveiled the Memorial Statue in memory of the holocaust victims. The Statue "Road of no Return" stands on the site where during the 2nd world war, from march till October 1942 stood the biggest camp from which 20,000 to 25,000 Jews from all of Slovakia were sent to the east. In his speech, the Mayor, Mr. Yan Slota mentioned that the idea of building a camp was not accepted by the then Mayor Vojtech Tvrdy, and for that reason it was built in the barracks at the town border. The place was canceled October 1942. This Statue was dedicated to the memory of those sad times. The author of the idea to built this statue was Arieh Klein (1927), born in Zilina, living in Jerusalem.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 109

[0] Komentárov

Pridať komentár