Hydraulická plošina Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
3/4

Hydraulická plošina Žilina

premietanie (slideshow)
Hydraulická plošina Žilina


Hydraulická schodisková plošina pre imobilné osoby v Žiline

Pošta Žilina 8, mestská časť Vlčince
(Foto: 21. 6. 2016)

Hydraulická schodisková plošinu pri Pošte Žilina 8 umožňuje imobilným osobám, starým ľuďom a matkami s kočíkmi prekonávať značný výškový rozdiel. Plošina je nainštalovaná z vnútornej strany schodišťa a používatelia si ju sami obsluhujú.
Po roku 2000 Slovak Telekom, vlastník a zároveň prenajímateľ budovy, v ktorej pošta sídli, vykonal rekonštrukciu vonkajšieho schodiska a terás. V rámci tejto rekonštrukcie zrušil jestvujúcu bezbariérovú šikmú rampu, pretože zaberala príliš veľký priestor. Slovenská pošta v roku 2006 vybudovala hydraulickú schodiskovú plošinu, ktorá však bola vandalmi často poškodzovaná, až nakoniec ostala trvalo nefunkčná. V roku 2016 bola opäť opravená schodisková plošina pre imobilných a ťažko telesne postihnutým občanov mesta.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 93

[0] Komentárov

Pridať komentár