Memorial Ceremony 2016 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
24/56

Memorial Ceremony 2016

premietanie (slideshow)
Memorial Ceremony 2016


Smútočná tryzna 2016 – Memorial Ceremony 2016 – 2016 אזכרה בבית קברות

Smútočná tryzna za šesť miliónov umučených Židov v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline
(Foto: 26. 6. 2016)

Memorial ceremony for the victims of Holocaust was opened by Pavel Frankl – president of the Jewish religion comunity, in ceremony room of Jewish cemetery in Zilina. At the ceremony there were present: Michael Kapustin – neological rabin from Bratislava, Martin Kornfeld – chief of the office ÚZ ŽNO in SR, Juraj Blanar – president of the Zilina Self-Governing Region, Igor Choma – Mayor of the Zilina city, representants of the religious communities in Zilina, relatives of the Holocaust victims, guest from Slovakia and abroad.Memorial ceremony for this victims is taking place in Zilina in a row from the end of the WWII. There is a Holocaust victims memorial in the ceremony room, build after WWII, designed by Ing. arch. Jozefa Zweigenthal. On the marble boards there is a list of names of 2668 jew men, women and children from Zilina and surroundings, who passed away during Holocaust.

Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Michael Kapustin, neologický rabín z Bratislavy, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, zástupcovia kresťanských cirkví v Žiline, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia. Smútočná tryzna za obete holokaustu sa koná v Žiline nepretržite od konca 2. svetovej vojny. V obradnej sieni sa nachádza Pamätník obetiam holokaustu, ktorý bol postavený po skončení vojny podľa návrhu Ing. arch. Jozefa Zweigenthala. Na mramorových tabuliach je nekonečný zoznam mien 2 668 židovských mužov, žien a detí zo Žiliny a blízkeho okolia, ktorí zahynuli počas holokaustu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 171

[0] Komentárov

Pridať komentár