Žilinská univerzita v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/40

Žilinská univerzita v Žiline

premietanie (slideshow)
Žilinská univerzita v Žiline


Žilinská univerzita v Žiline

(Foto: 29. 4. 2016)

Fakulty Žilinskej univerzity: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta humanitných vied.

Ústavy Žilinskej univerzity: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Ústav informačných a komunikačných technológií, Ústav telesnej výchovy, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav dopravy – CETRA, Letecké vzdelávacie a výcvikové centrum Žilinskej univerzity, Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, Univerzitný vedecký park, Výskumné centrum.

Profil univerzity: Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 268

[0] Komentárov

Pridať komentár