Kraskova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
1/3

Kraskova ulica

premietanie (slideshow)
Kraskova ulica


Kraskova ulica v Žiline

Kraskova ulica v mestskej časti Hliny
(Foto: 18. 7. 2015)

Kraskova ulica sa nachádza v mestských častiach Hliny a Bôrik. V mestskej časti Hliny je ohraničená od križovatky s Hlinskou ulicou po križovatku s Hečkovou. Od križovatky s Hečkovou ulicou prechádza mestskou časťou Bôrik po križovatku s Tajovského ulicou. Celá ulica od Hlinskej ulice po Tajovského ulicu je dlhá asi 550 metrov. Na Kraskovej ulici v časti Hliny sú od Hlinskej ulice po ľavej strane Ubytovacie zariadenia Žilinskej univerzity. Na pravej strane je bytový dom s popisným číslom Hlinskej ulice a športový areál Základnej školy Vendelína Javorku. V bôrickej časti sú okolo ulice postavené prevažne rodinné domy. Ulica je pomenovaná po Ivanovi Kraskovi (1876 – 1958), ktorý bol významný slovenský básnik, prozaik a prekladateľ.

Zoznam ulíc mestskej časti Hliny (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bajzova ulica (Bajzova), Bánovská cesta (Bánovská cesta), Bezručova ulica (Bezručova), Bytčická ulica (Bytčická) – rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej, Čajakova ulica (Čajakova), Daxnerova ulica (Daxnerova) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici, Gabajova ulica (Gabajova), Halašova ulica (Halašova), Hečkova ulica (Hečkova) – od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou, Hlinská ulica (Hlinská), Jarná ulica (Jarná), Kamenná ulica (Kamenná), Kollárova ulica (Kollárova), Komenského ulica (Komenského) – od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny, Kraskova ulica (Kraskova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Kvetná ulica (Kvetná), Ladiverova ulica (Ladiverova), Lichardova ulica (Lichardova), Mostná ulica (Mostná), Nešporova ulica (Nešporova) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana, Palárikova ulica (Palárikova), Poľná ulica (Poľná) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou, Pri Rajčianke (Pri Rajčianke), Puškinova ulica (Puškinova), Rajecká (Rajecká), Rovniankova ulica (Rovniankova), Ružová ulica (Ružová), Saleziánska ulica (Saleziánska), Severná ulica (Severná), Suvorovova ulica (Suvorovova), Škultétyho ulica (Škultétyho), Ulica Ambra Pietra (Ambra Pietra), Ulica Antona Bemoláka (Antona Bernoláka), Ulica Jozefa Cígera Hronského (Jozefa Cígera Hronského), Ulica Juraja Fándlyho (Juraja Fándlyho), Ulica Juraja Slottu (Juraja Slottu), Ulica Tomáša Ružičku (Tomáša Ružičku), Ulica Vendelína Javorku (Vendelína Javorku) – od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou, Vajanského ulica (Vajanského), Žitná ulica (Žitná).

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 194

[0] Komentárov