Slovenský el. dispečing Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/9

Slovenský el. dispečing Žilina

premietanie (slideshow)
Slovenský el. dispečing Žilina


Slovenský elektroenergetický dispečing Žilina

Obchodná ulica v Žiline
(Foto: 21. 7. 2015)

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, , a. s., Obchodná 2, P. O. Box 45, 010 08 ŽILINA.
Tel.: 041/519 23 62, 519 26 69, fax: 041/562 42 43, web: www.sepsas.sk/seps/.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.) má nové sídlo Slovenského elektroenergetického dispečingu /SED/ v Žiline, ktoré bolo otvorené 1. marca 2006. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil minister hospodárstva SR Jirko Malchárkek, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, primátor mesta Žilina Ján Slota, predstavitelia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, medzinárodných elektroenergetických organizácií, zahraničných a slovenských firiem.
Celkové investície na tento projekt predstavovali 676,9 mil. Sk. Z toho 460,1 mil. Sk smerovalo na stavbu SED a 216,8 mil. Sk vynaložila prenosová sústava na realizáciu riadiaceho a informačného systému. Výstavba SED začala v máji 2003 a ukončená bola v októbri 2005. SED je najvyšší stupeň operatívneho riadenia elektrizačnej sústavy a zo Žiliny zabezpečuje po celom Slovensku riadenie prenosu elektriny z elektrární cez 400 kV a 220 kV vedenia do distribučnej siete a veľkým odberateľom, medzištátne prenosy a spoľahlivosť celej sústavy. SED v Žiline vznikol v roku 1949 a plní funkciu štátneho energetického dispečingu Slovenskej republiky.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 284

[0] Komentárov

Pridať komentár