Ulica Jána Vojtaššáka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
4/7

Ulica Jána Vojtaššáka

premietanie (slideshow)
Ulica Jána Vojtaššáka


Ulica Jána Vojtaššáka v Žiline

Mestská časť Vlčince
(Foto: 21. 7. 2015)

Ulica Jána Vojtaššáka sa nachádza na severozápadnom okraji sídliska Vlčince. Na sídliskovej ulici okrem bytových domov je supermarket COOP Jednota a Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola. Vjazd na ulicu je z Obchodnej ulice. Ulica je pomenovaná po Jánovi Vojtaššákovi (1877 – 1965), ktorý bol diecéznym biskupom Spišskej rímskokatolíckej diecézy a signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918. V období komunistickej totality mala názov L. Svobodu, po Ludvíkovi Svobodovi (1895 – 1979), ktorý bol česko-slovenský generál a v rokoch 1968 – 1975 prezident Československej socialistickej republiky.

Do roku 1990 boli názvy ulíc v Žiline pomenované podľa politických dejateľov vtedajšieho režimu, komunistických predstaviteľov Česko-Slovenska a rôznych cudzích štátov. Ešte začiatkom 50-tych rokov mnohé ulice boli pomenované namiesto slovenských predstaviteľov aj po predstaviteľoch českej kultúry a spoločnosti, ktorí s mestom nemali nič spoločné. Po roku 1990 v rámci nápravy chýb a deformácií z obdobia totality bol spracovaný návrh na zmenu názvov ulíc vypracovaný komisiou, ktorú menoval primátor mesta Žilina. Komisia bola zložená z pracovníkov mestského úradu, zástupcov starých Žilinčanov, Matice slovenskej, odborníkov v odbore histórie, slovenského jazyka a kultúry. Komisia sa riadila týmito hlavnými zásadami: Vrátiť staré slovenské názvy, používať pôvodné miestopisné názvy, uplatňovať pomenovanie po významných historických slovenských osobnostiach, uplatňovať pomenovanie po významných občanoch so vzťahom k mestu Žilina a významne prispievajúcim pre jeho život a rozvoj, názvy podľa miest a udalostí významných v dejinách slovenského národa. Po zapracovaní pripomienok občanov mesta Žilina bola v roku 1992 poslancami MsZ v Žiline schválená zmena názvov 104 ulíc z vyše 400 ulíc mesta.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Vlčince: Astrová, B. S. Timravy, Berlínska, Bulharská, Černovská, Dobšinského, Ďurka Langsfelda, Eduarda Nécseya, Fatranská, Gemerská, Gerlachovská, Hlboká cesta (od ulice Eduarda Nécseya), Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Karpatská, Krátka, Kubínska, Levočská, Lombardiniho, Ľubľanská, Martinská, Matice slovenskej, Minčolská, Moskovská, Námestie J. Borodáča, Námestie Jána Pavla II., Námestie Ľudovíta Fullu, Nanterská, Nitrianska, Obežná, Obchodná, Piešťanská, Pittsburgská, Polomská, Popradská, Poštová, Prešovská, Slovanská, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda, Sv. Svorada a Benedikta, Sv. Cyrila a Metoda, T. Vansovej, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Tulská, Ústecká, Varšavská, Vysokoškolákov, Záborského, Zvolenská.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 258

[0] Komentárov

Pridať komentár