Zvonica v Nezbudskej Lúčke — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
2/11

Zvonica v Nezbudskej Lúčke

premietanie (slideshow)
Zvonica v Nezbudskej Lúčke


Zvonica v Nezbudskej Lúčke

(Foto 8. 5. 2015)

Nezbudská Lúčka leží na pravej strane Váhu na začiatku Žilinskej kotliny. Dejiny obce sú spojené so Starým hradom, kde bola jeho podhradskou dedinou. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1439, kedy kráľ Albrecht daroval svojej manželke Alžbete viaceré mestá a panstvá v Trenčianskej stolici. Medzi inými to boli strečnianske a starohradské panstvá, pod ktroré spadali aj Vápenná (Nezbudská) Lúčka. V listine sa spomína pod názvom Vapena Lucska a v roku 1511 ako Poccssia Lwcha. Vznik obce bol spätý aj s výrobou vápna na stavebné účely Starého hradu i Strečna, panských, cirkevných a meštianskych murovaných objektov. S prívlastkom Nezbudská sa obec prvýkrát vyskytuje v roku 1702. Patrila panstvu Starý hrad. Prvým dedičným richtárom bol žilinský mešťan Nezbud. V r. 1598 mala obec 14 domov, v roku 1828 26 domov a 221 obyvateľov. Obyvatelia pracovali v lesoch a pltníčili. V roku 1960 bola obec pričlenená k Varínu do roku 1990, kedy bola odčlenená na základe celoobecného referenda. V obci sa nachádza Starý hrad a nad obcou sa vypína cez rieku Váh mohutný Strečniansky hrad. V obci sa ťažil do roku 1942 asfalt. Z tohto obdobia sa zachovali pozostatky bane Lom Nezbud a veľké jazero, ktoré vzniklo zatopením lomu.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 205

[0] Komentárov

Pridať komentár