Rieka Váh v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
9/46

Rieka Váh v Žiline

premietanie (slideshow)
Rieka Váh v Žiline


Rieka Váh v Žiline

Budatin Castle – Schloss Budatín – Будатинский замок
(Foto: 10. 5. 2014)

Rieka Váh v Žiline mierne obchádza oblúkom mesto a preteká okolo pretiahnutého chrbta Dubňa. Do Budatína (vľavo) sú postavené zo Žiliny dva cestné mosty, po ktorých prechádza cesta I/11 do Česka a Poľska, ale zároveň slúžia na spojenie Žiliny s Kysucami a pravou stranou Váhu smerom do Bytče. Štvorprúdová komunikácia je zároveň aj diaľničný privádzač zo Žiliny do Brodna na budúcu diaľnicu D3. Na pravej strane Váhu sa nachádzajú okrem Budatína ešte ďalšie mestské časti Žiliny – Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie a Brodno. Vedľa cestných komunikácií sú postavené ešte železničné mosty po ktorých premávajú medzinárodné vlaky do Česka a Poľska.
Najdlhšia slovenská rieka Váh preteká niekoľko kilometrov cez Žilinu medzi dvoma nádržami – Vodným dielom Žilina a Vodnou nádržou Hričov. Žilina leží na sútoku troch riek, ale aj na dôležitých cestných a železničných križovatkách. Cez rieky je v meste postavených niekoľko cestných a železničných mostov. Na území Žiliny priteká do Váhu rieka Kysuca a Rajčianka.

Budatínsky hrad strážil križovatku obchodných ciest z Ponitria a Považia do Sliezska a Poľska. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnil i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a pristavali k nej jednotraktový palác. Turecké nebezpečenstvo, ale aj stavovské povstania boli dôvodom na výstavbu nového, renesančného opevnenia s bastiónmi a vodnou priekopou. V rokoch 1487 – 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov zaznamenal zámok najväčšie stavebné úpravy. Vtedy pribudla aj kaplnka a park. V 18. storočí, keď zámok už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo-klasicistický kaštieľ. V revolučných rokoch 1848/49 zámok takmer úplne vyhorel. Dvadsať rokov trvalo, kým prišlo aspoň k čiastočnej oprave a hrad sa využíval ako kasárne. Celkovú obnovu zámku začali jeho majitelia až v rokoch 1920 – 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a zámok dostal dnešnú podobu. Rodu Čákyovcov zámok patril až do roku 1945. Dnes sú tu umiestnené expozície Považského múzea v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 480

[0] Komentárov

Pridať komentár