Materská škola Lichardova — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
8/17

Materská škola Lichardova

premietanie (slideshow)
Materská škola Lichardova


Materská škola, Lichardova 20, 010 01 Žilina

Mestská časť Hliny
(Foto: 19. 7. 2014)

Materská škola, Lichardova 20, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/724 47 40, e-mail: mshliny8@zoznam.sk, web: www.hliny8.szm.sk.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.



Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 348

[0] Komentárov

Pridať komentár