ZŠ Vendelína Javorku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/17

ZŠ Vendelína Javorku

premietanie (slideshow)
ZŠ Vendelína Javorku


Základná škola, Vendelína Javorku, Žilina

Mestská časť Hliny
(Foto: 19. 7. 2014)

Základná škola, Vendelína Javorku 32, 010 01, Žilina.
Tel.: 041/763 75 80, 723 36 96, školská jedáleň: 041/723 33 76, vedúca školskej jedálne: 0901 702 803, fax: +421 41 763 75 80, e-mail: zsjavorku@zsjavza.edu.sk, web: www.zsjavza.edu.sk.

Základná škola, Vendelína Javorku 32 v Žiline, sa nachádza v príjemnom prostredí sídliska Hliny 5. Bola založená 1. septembra 1961 a v jej dejinách mal významné postavenie šport a telesná výchova. Žiak našej školy má možnosť:
– navštevovať jazykovú triedu od 3.roč. (A,N,F,Rj), športovú triedu od 5. ročníka;
– navštevovať školský klub detí, školské športové stredisko – stolný tenis, judo, karate, školskú jedáleň, žiacku knižnicu, ZUŠ v budove školy-tanečný a výtvarný odbor, školského zubára a bufet, 24 záujmových krúžkov (šport, počítače, ručné práce);
– byť slovne hodnotený v 1. – 4. ročníku, bodovo-slovne v matematike na 2.stupni;
– absolvovať plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školu v prírode, mliečny program.
Podklady poskytla Mgr. Ida Pavlovičová, ZŠ Vendelína Javorku, Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 621

[0] Komentárov

Pridať komentár