2014 אזכרה בבית קברות — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
12/60

2014 אזכרה בבית קברות

premietanie (slideshow)
 2014 אזכרה בבית קברות


Smútočná tryzna 2014 – Memorial Ceremony 2014
2014 אזכרה בבית קברות

Smútočná tryzna za šesť miliónov umučených Židov v obradnej sieni židovského cintorína
(Foto: 29. júna 2014)

Smútočnú tryznu za obete holokaustu v obradnej sieni židovského cintorína v Žiline otvoril Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline. Smútočnej tryzny sa zúčastnili: Gershon Avital, konzulka veľvyslanectva štátu Izrael v SR, rabín Michael Kapustin z Krymu, Martin Kornfeld, vedúci kancelárie ÚZ ŽNO v SR, prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Ing. Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, príbuzní obetí holokaustu, zahraniční a domáci hostia.
V tomto roku sa kajúcej tryzny zúčastnili aj predstavitelia kresťanských cirkví v Žiline, ktorí sa stretávajú v rámci združenia EKUZA. Počas nej zaznelo z úst oficiálnych predstaviteľov kresťanských cirkví prosba o odpustenie za príkoria, ktoré židovskej obci kresťania spôsobili v minulosti, no najmä počas 2. svetovej vojny. Po 70 rokoch od konca 2. svetovej vojny sa tak udialo prvé historické ospravedlnenie zo strany kresťanov voči židovskému obyvateľstvu.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 507

[0] Komentárov

Pridať komentár