Ostriežová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
2/4

Ostriežová ulica

premietanie (slideshow)
Ostriežová ulica


Ostriežová ulica v Mojšovej Lúčke

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 7. 6. 2014)

Ostriežová ulica v Mojšovej Lúčke je vymedzená križovatkou s Jalcovou ulicou a križovatkou s Pstruhovou ulicou. Ulica rovná, dlhá asi 150 metrov. Na ulici sú postavené len rodinné domy.

Pri výstavbe Vodného diela Žilina bola zaplavená takmer celá zástavba Mojšovej Lúčky. Z pôvodnej zástavby zostalo len pár domov v zátoke vodnej nádrže, kaplnka na vyvýšenom kopci a cintorín s domom smútku. Namiesto zaplavených domov bolo vybudovaných 110 nových domov v katastri Mojšovej Lúčky za cestou I/18 a malá časť zachádza do katastra Trnového. Od cesty obytnú zónu oddeľuje protihlukový ochranný val. Rodinné domy boli vybudované s jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím v sedlovej streche. V obci bola vybudovaná škola, materská škola, nákupné stredisko, reštaurácia, športový a detský areál. Mesto Žilina pomenovalo názvy ulíc v tejto mestskej časti priliehavými názvami podľa názvov rýb. Súčasťou mesta Žiliny sa stala Mojšova Lúčka v roku 1980, kde tvorí samostatnú mestská časť.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Mojšova Lúčka: Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Ostriežová, Pstruhová, Rybie námestie, Šťuková.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 291

[0] Komentárov