Terchová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
53/64

Terchová

premietanie (slideshow)
Terchová


Terchová

(Foto: 12. 8. 2008)

Zástavba rodinných domov na pravej strane potoka Varínka smerom ku kostolu. Zakladajúca listina obce pochádza z 22. apríla 1580. Jej vznik súvisí s valašskou kolonizáciou. Pôvodná valašská osada sa zmenila na pastierskoroľnícku obec a v druhej polovici 17. storočia je Terchová začlenená ako súčasť tepličského panstva. Na sklonku druhej svetovej vojny počas oslobodzovacích bojov bola polovica drevenej časti dediny vypálená. V Terchovej sa narodili významné osobnosti Juraj Jánošík a Adam Adam Kollár. V obci sa nachádza expozícia Považského múzea, Kostol sv. Cyrila a Metoda, krížová cesta, Terchovský betlehem, informačná kancelária, pošta, škola, hotely, penzióny a ubytovacie zariadenia.
Terchová patrí medzi najvýznamnejšie strediská turistického ruchu na Slovensku, je hlavným východiskom do Vrátnej doliny a Malej Fatry. Poriadajú sa tu kultúrne akcie celoslovenského významu Jánošíkove dni a Cyrilometodské dni a ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 429

[0] Komentárov

Pridať komentár