Ulica Martina Benku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
1/1

Ulica Martina Benku

premietanie (slideshow)
Ulica Martina Benku


Ulica Martina Benku v Žiline

Mestská časť Závodie
(Foto: 21. 5. 2014)

Ulica Martina Benku sa nachádza v južnej časti Závodia. Je vymedzená od križovatky so Závodskou cestou po križovatku s Lesnou ulicou. Svojou dĺžkou 120 metrov patrí medzi kratšie ulice. Na ulici sú postavené len rodinné domy. Pomenovaná je po Martinovi Benkovi, ktorý bol významný slovenský maliar, grafik, ilustrátor a výtvarný pedagóg.

Zoznam ulíc v mestskej časti Závodie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bočná ulica (Bočná), Cesta na štadión (Cesta na štadión), Drieňová ulica (Drieňová), Gogoľova ulica (Gogoľova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – po križovatku na Hájik, Krížna ulica (Krížna), Kvačalova ulica (Kvačalova), Mládežnícka ulica (Mládežnícka), Mostová ulica (Mostová), Na Zápletí (Na Zápletí), Nábrežie Rajčianky (Nábrežie Rajčianky), Orlík (Orlík), Pekná ulica (Pekná), Pietna ulica (Pietna), Pod Hradiskom (Pod Hradiskom), Pod jarkom (Pod jarkom), Pod sadom (Pod sadom), Pod vinicou (Pod vinicou), Potočná ulica (Potočná), Prúty (Prúty), Roľnícka ulica (Roľnícka), Strážovská ulica (Strážovská), Školská ulica (Školská), Ulica 9. mája (9. mája), Ulica Boženy Nemcovej (B. Nemcovej), Ulica Ferka Urbánka (Ferka Urbánka), Ulica Juraja Závodského (Juraja Závodského), Ulica Martina Benku (Benku), Ulica Matúša Kavca (Matúša Kavca), Ulica Samuela Timona (Samuela Timona) Ulica Vavrinca Ottmayera (Vavrinca Ottmayera), Západná ulica (Západná).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 306

[0] Komentárov

Pridať komentár