Rieka Váh v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
16/46

Rieka Váh v Žiline

premietanie (slideshow)
Rieka Váh v Žiline


Rieka Váh v Žiline

Železničný most zo Žiliny do Budatína (vpravo)
(Foto: 10. 5. 2014)

Rieka Váh v Žiline mierne obchádza oblúkom mesto a preteká okolo pretiahnutého chrbta Dubňa. Do Budatína sú postavené zo Žiliny dva cestné mosty po ktorých prechádza cesta I/11 do Česka a Poľska, ale zároveň slúžia na spojenie Žiliny s Kysucami a pravou stranou Váhu smerom do Bytče. Štvorprúdová komunikácia je zároveň aj diaľničný privádzač zo Žiliny do Brodna na budúcu diaľnicu D3. Na pravej strane Váhu sa nachádzajú okrem Budatína ešte ďalšie mestské časti Žiliny - Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie a Brodno. Vedľa cestných komunikácií sú postavené ešte železničné mosty po ktorých premávajú medzinárodné vlaky do Česka a Poľska.
Najdlhšia slovenská rieka Váh preteká niekoľko kilometrov cez Žilinu medzi dvoma nádržami - Vodným dielom Žilina a Vodnou nádržou Hričov. Žilina leží na sútoku troch riek, ale aj na dôležitých cestných a železničných križovatkách. Cez rieky je v meste postavených niekoľko cestných a železničných mostov. Na území Žiliny priteká do Váhu rieka Kysuca a Rajčanka.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 509

[0] Komentárov

Pridať komentár