Kukučínova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
5/9

Kukučínova ulica

premietanie (slideshow)
Kukučínova ulica


Kukučínova ulica v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 28. 8. 2012)

Kukučínova ulica je pomerne krátka prepojovacia ulica v centre mesta medzi Ulicou Milana Rastislava Štefánika a Ulicou republiky. Po takmer jednej celej dĺžke sú administratívne objekty spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, ktorej 49 % akcií predala Dzurindova vláda roku 2002 francúzskej spoločnosť Electricité de France International.

Ulica je pomenovaná po Martinovi Kukučínovi (vlastným menom Dr. Matej Bencúr) (*1860 Jasenová – † 1928, Pakrac, Chorvátsko). Martin Kukučín bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu a zakladateľ modernej slovenskej prózy.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Staré mesto: 1. mája, Andreja Kmeťa, Bottova, Bratislavská, Burianova medzierka, Cestárska, Czambelova, Čepiel, Daniela Dlabača, Daniela Krmana, Daxnerova (po križovatku s Veľkou okružnou), Dolné Rudiny, Dolný val, Farská ulička, Fedora Ruppeldta, Framborská, Fraňa Mráza, Gazdova, Hálkova, Hlboká cesta (po ulicu Eduarda Nécseya), Hodžova, Hollého, Horný val, J. M. Geromettu, J. M. Hurbana, Jána Kalinčiaka, Jána Milca, Jána Reka, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jesenského, Jeziutská, Jozefa Vuruma, Kálov, Klemensova, Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra), Košická, Kragujevská, Kukučínova, Kuzmányho, Kysucká, Legionárska, M. R. Štefánika, Makovického, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Moyzesova, Murgašova, Mydlárska, Na bráne, Na Horevaží, Na priekope, Na Sihoti, Na stave, Na strelnici, Na Šefranici, Na Závaží, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Ľ. Štúra, Námestie obetí komunizmu, Námestie požiarnikov, Námestie Žilinskej synody, Národná, Oceliarska, Orolská, P. O. Hviezdoslava, Pavla Mudroňa, Pernikárska, Pivovarská, Pltnícka, Pod hôrkou, Predmestská, Pri celulózke, Priemyselná, Radlinského, Radničná, Republiky, Revolučná, Romualda Zaymusa, Rybníky, Sad na Studničkách, Sad SNP, Sasinkova, Sirotárska, Sládkovičova, Stárkova, Šoltésovej, Športová, Štefana Furdeka, Štúrova, Tichá, Tolstého, Uhoľná, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vojtecha Tvrdého, Závodská cesta.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 655

[0] Komentárov

Pridať komentár