Obvodný úrad životného prostredia Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
32/58

Obvodný úrad životného prostredia Žilina

premietanie (slideshow)
Obvodný úrad životného prostredia Žilina


Obvodný úrad životného prostredia Žilina


Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina.
Tel.: 041 - 50 76 816, fax: 041 - 50 76 817, e-mail: info@za.ouzp.sk, web: www.za.ouzp.sk.

Dňom 1. 10. 2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bývalé obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia v ich pôsobnosti, prešli do riadiacej pôsobnosti novovzniknutých okresných úradov ako odbory starostlivosti o životné prostredie.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 784*600
Návštev 9314

[0] Komentárov

Pridať komentár