Krankas s.r.o. Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
3/4

Krankas s.r.o. Žilina

premietanie (slideshow)
Krankas s.r.o. Žilina


KRANKAS s.r.o. Žilina


KRANKAS s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina.
web: www.krankas.sk/

Poskytuje zdravotnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení poliklinického typu. Na zdravotníckom trhu v regióne Žilina pôsobí od 1. 8. 2000, kedy získalo povolenie na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Svojimi doterajšími výsledkami si buduje kredit zdravotníckeho zariadenia vysokej odbornej úrovne nielen medzi medicínskou verejnosťou, ale najmä medzi pacientmi i mimo žilinského regiónu.

Budova polikliniky má zaujímavú a bohatú históriu. Pôvodne slúžila pre administratívne účely Robotníckej sociálnej poisťovne. Povolenie na jej výstavbu vydal okresný úrad v auguste 1923 na žiadosť Okresnej robotníckej poistnej pokladne v Žiline. Výstavba bola podľa záznamov katastrálneho úradu ukončená o tri roky neskôr – v apríli 1926. V budove nemocenskej poisťovne poskytovali už v tom čase zdravotnícke služby všeobecní a detskí lekári, zubári a röntgenológ. V roku 1940 získala budovu Robotnícka sociálna poisťovňa Bratislava a po II. svetovej vojne v roku 1948 Ústredná národná poisťovňa. Zdravotnícke služby poskytovali tzv. úradní lekári pre robotníkov, úradníkov a iných zamestnancov. V tomto období začali vznikať prvé zdravotné obvody. Etapa zjednocovania zdravotníctva po roku 1951 priniesla delimitáciu majetku Národnej poisťovne a jej budovu na Bratislavskej ulici získalo ministerstvo zdravotníctva.
V 70. rokoch minulého storočia zabezpečovala poliklinika zdravotnícku starostlivosť pre niekoľko mestských obvodov, obvodných zdravotných stredísk v priľahlých obciach, v závodných zdravotných obvodoch a v závodných lekárskych staniciach. Z odborných zdravotníckych služieb boli zastúpené: všeobecné, detské a dorastové lekárstvo, stomatológia, interné, kožné, gynekológia, neurológia, psychiatria, biochémia, rádiodiagnostika a rehabilitácia.
V roku 1991 vznikla na základe delimitačného protokolu samostatná Poliklinika Žilina - mesto. Od roku 2000 sa história budovy definitívne spája s neštátnym zdravotníckym zariadením, ktoré začalo poskytovať služby na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR ako jedno z prvých svojho druhu na Slovensku.
(Text: Žilinský večerník, č. 38, dňa 21.9.2010, str. 18)


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 10576

[0] Komentárov

Pridať komentár