História židovskej komunity v Beckove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
12/110

História židovskej komunity v Beckove

premietanie (slideshow)
História židovskej komunity v Beckove


História židovskej komunity v Beckove

Židovský cintorín Beckov – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Beckov
(Foto: 13. 6. 2013)

Židovskí osadníci prichádzali z Moravy na Považie a Beckova počas veľkej migračnej vlny v 17. storočí. Prví Židia prišli do Beckova už v roku 1683. Práve v tomto roku bol totiž kuruckými vojskami Imricha Thökölyho zničený Uherský Brod, pričom bolo zabitých 200 Židov. V roku 1689 gróf Pongrácz povolil Židom obchodovať, postaviť si modlitebňu a zriadiť cintorín. Podľa písomných prameňov sú Židia trvalo usadený na révajovskom diele beckovského panstva už v roku 1697. Kanonik Dualszky vo svojich rukopisných dejinách Beckova datuje príchod Židov ešte do skoršieho obdobia, do roku 1674. Situácia na Morave sa pre Židov ešte zhoršila, lebo tam od roku 1727 platil familiantsky zákon, podľa ktorého sa mohol ženiť len najstarší syn v rodine. Tým bol zastavený populačný rast židovského obyvateľstva. Mladší súrodenci, ak si chceli založiť rodiny, museli sa vysťahovať. Sťahovali sa hlavne na Slovensko (Uhorsko), kde takýto zákon neplatil a postupne osídľovali Slovensko od západnej strany. Od roku 1840 sa im rozšírili práva slobodného podnikania a od roku 1860 mohli nadobúdať nehnuteľnosti. Zrovnoprávnenie Židov s ostatnými národnosťami došlo v roku 1867, náboženskú slobodu dosiahli až v roku 1895. Je pravdepodobné, že drevená synagóga bola v Beckove už pred vydaním Tolerančného patentu Jozefa II. v roku 1781. Murovaná synagóga vznikla pravdepodobne okolo polovice 19. storočia a stála medzi ulicami Gerova a Na barine medzi obytnými domami v uličnej zástavbe. Podľa Barkanyiho tehlová stavba mala rozmery 15 x 8 metrov. Synagóga mala tvar bežných synagogálnych stavieb z tohto obdobia. Do modlitebne sa vchádzalo z predsiene. Vo vnútri bola vybudovaná galéria pre ženy a deti. Vedľa synagógy bol postavený byt rabína a šócheta (rituálny mäsiar). Ďalší pozemok na rozšírenie cintorína získali Židia v roku 1734 od grófa Esterházyho. Oba cintoríny sa nachádzajú povyše obce pri ceste vedúcej na hrad. Na starom cintoríne sa zachovali zvyšky domu smútku (hebrejsky Ciduk hadin). Zo židovských stavieb sa zachoval do dnešných dní len cintorín, ktorý bol v roku 1991 zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok. Ostatné židovské objekty boli po roku 1945 zbúrané. Podľa Súpisu Židov v roku 1942 žilo v Beckove 52 Židov.

Podľa stránky ÚPN bol stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v Beckove a okolí (okres Nové Mesto nad Váhom) nasledovný: Beckov 52, Bašovce 1, Brunovce 4, Čachtice 11, Častkovce 2, Dolné Bzince 4, Dolné Srnie 7, Hôrka 6, Horné Bzince 1, Kálnica 3, Kočovce 5, Korytné 5, Lúka 13, Moravské Lieskové 5, Nová Ves nad Váhom 5, Nové Mesto nad Váhom 1728, Pobedim 6, Potvorice 2, Stará Lehota 5, Stará Turá 39, Svätý Kríž nad Váhom 1, Vieska 2.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1042

[0] Komentárov

Pridať komentár