Židovský cintorín Diviacka Nová Ves — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
79/115

Židovský cintorín Diviacka Nová Ves

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Diviacka Nová Ves


Židovský cintorín Diviacka Nová Ves – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Diviacka Nová Ves

Jüdischer Friedhof in Diviacka Nová Ves
(Foto: 14. 6. 2013)

Tvar, výzdoba a materiál zachovalých náhrobných kameňov je rôzny. Najstaršie náhrobné kamene z 19. storočia sú vyrobené z pieskovca. Vplyvom počasia sú značne poškodené a texty sú málo alebo nečitateľné. Židovské náhrobné kamene, hebrejsky macevy, sú z pieskovca, nízke, majú tvar Mojžišových kamenných tabúľ Desatora, horné ukončenie oblúkom, prípadne aj trojuholníkom. Ukončenie je aj v tvare gotického lomeného oblúka (mníška), tieto majú často po stranách krídielka – angulárie. Neskoršom období sa tvar macev menil. Pribudli v tvare Svätostánku (Aron kodeš), s dvoma stĺpmi po okrajoch. Novšie náhrobné kamene boli už vyššie, vyhotovené sú žuly a mramoru. Zložené sú z dvoch častí: z podstavca a stély. Prevažná časť je však rozkradnutá, zachovali sa len podstavce. Ostatné stély sú zvalené a zarastené trávou. Honosné vysoké stély a bloky zo švédskej žuly či granitu, aké možno vidieť na cintorínoch veľkých miest, sa tu nenachádzajú. Na vyhotovení macev vidieť majetkový pomer zosnulého, ale aj historický vývoj. Bolo to ovplyvnené aj migráciou mladých ľudí a solventnejšej vrstvy koncom 19. storočia do veľkých miest. Na mnohých starších macevách vidieť zručné práce kamenárov. Na ich výzdobu bola použitá bežná ornamentálna výzdoba a jednoduché rastlinné motívy. Nápisy na macevách boli pôvodne len v hebrejskom, neskôr sa rozšírili na hebrejsko-nemecké. Na výzdobe náhrobných kameňov je možné vidieť rôzne symboly. Zachovali sa macevy so symbolom dvoch žehnajúcich rúk Kohenov, ktoré majú prsty spojené po dvoch. Žehnajúce ruky označujú hrob potomka z kmeňa Kohenov, potomka z kňazského kmeňa. Ďalším vyskytujúcim symbolom je Dávidova hviezda a štylizované slniečko, uprostred ktorého sú dve hebrejské písmená "פ ט", ktoré znamenajú "tu leží" (po nikbar). Z rastlinnej symboliky sa tu nachádza symbol smutnej vŕby. Pre Židov bol strom symbolom života, ale i smrti.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 242

[0] Komentárov

Pridať komentár