Diviacka Nová Ves — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
1/115

Diviacka Nová Ves

premietanie (slideshow)
Diviacka Nová Ves


Židovský cintorín Diviacka Nová Ves – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Diviacka Nová Ves

Jüdischer Friedhof in Diviacka Nová Ves
(Foto: 14. 6. 2013)

Židovský cintorín v Diviackej Novej Vsi sa nachádza na západnom okraji obce, neďaleko kostola. Je na miernej terase, takmer na rovnom teréne. V minulosti bol ohradený kamenným múrom, ktorý bol však rozkradnutý. Súčasťou cintorína bola aj márnica, z ktorej zostali nepatrné zvyšky. Na cintoríne pochovávali Židov z celej Rudnianskej a Vestenickej doliny. Synagóga okrem Diviackej Novej Vsi bola postavená aj v Nitrianskom Rudne. Cintorín bol rokmi zanedbaný, zarastený náletovými drevinami. Časť náhrobníkov sa zachovalo, mnohé však boli rozkradnuté, poškodené vandalmi a zvalené v poraste. Pred niekoľkými rokmi aktivisti z OZ Kabianka sa rozhodli v spolupráci z ÚZ ŽNO Bratislava zachrániť cintorín. Cintorín je vyčistený od náletových drevín a neporiadku. V budúcnosti plánujú s oplotením cintorína a úpravou náhrobníkov. Webová stránka OZ Kabianka v Diviackej Novej Vsi (kliknite): www.kabianka.szm.com.

Najbližšie židovské cintoríny na Hornej Nitre sú v Prievidzi (symbolický) a Nitrianskom Pravne. Ďalšie cintoríny boli v Oslanoch, Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch. Synagógy boli postavené v Diviackej Novej Vsi (1885), ktorá sa však nezachovala. V blízkom okolí boli synagógy aj v Nitrianskom Rudne (1874), Novákoch (1870), Nitrianskom Pravne, Prievidzi, Oslanoch a Zemianskych Kostoľanoch. Školy sa spomínajú v Prievidzi, Oslanoch a Zemianskych Kostoľanoch.

Podľa stránky ÚPN bol stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v Diviackej Novej Vsi a okolí (okres Prievidza) nasledovný: Bojnice 3, Cígeľ 2, Diviacka Nová Ves 26, Diviaky nad Nitricou 2, Dolné Vestenice 2, Dolný Kamenec 10, Handlová 3, Horná Ves 7, Horné Lelovce 5, Horné Vestenice 3, Ješkova Ves 2, Kocurany 3, Koš 2, Kostolná Ves 5, Liešťany 7, Mačov 3, Nitrianske Rudno 18, Nedožery 2, Nováky 24, Oslany 71, Prievidza 416, Ráztočno 2, (Nitrianske) Sučany 11, Veľká Lehota 5, Zemianske Kostolany 15.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 585

[0] Komentárov

Pridať komentár