ŽU PEDAS — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
24/29

ŽU PEDAS

premietanie (slideshow)
ŽU PEDAS


Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, objekt NF

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, object NF

Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Univerzitná 1, budova NF, 010 26 Žilina.
Tel.: 041/513 3051, fax: 041/513 1527, Študijné odd. dekanátu: 041/513 3053, 3054, 3055, 3056, e-mail: dekan@fpedas.utc.sk, education@fpedas.utc.sk, web: www.fpedas.uniza.sk. (Dekanát fakulty je na 2. poschodí.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1548

[0] Komentárov

Pridať komentár