Stavebná fakulta ŽU — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
13/29

Stavebná fakulta ŽU

premietanie (slideshow)
Stavebná fakulta ŽU


Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Žilina


Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

Z dôvodu sťahovania si zisťujte kontaktné údaje na web. stránke fakulty.
Kontakt: Študijné oddelenie fakulty: 041/513 5512, fax: 041/723 35 02, e-mail: studref@fstav.uniza.sk, education@fstav.uniza.sk,
web: www.svf.uniza.sk.
MHD k fakulte na Veľký diel: Trolejbus č. 4 od železničnej a autobusovej stanice.

Žilinská univerzita v areáli na Veľkom diele otvorila 24. septembra 2009 nové priestory pre Fakultu prírodných vied a Stavebnú fakultu. Fakulty sa presťahovali z Hurbanovej a Komenského ulice. Fakulta špeciálneho inžinierstva zostáva ešte v centre mesta na Ul. 1. mája.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1284

[0] Komentárov

Pridať komentár