Prednášková aula — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
22/40

Prednášková aula

premietanie (slideshow)
Prednášková aula


Žilinská univerzita v Žiline

Prednášková aula (objekt NR) Žilinskej univerzity
(Foto: 9. 9. 2012)

Profil univerzity: Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné a poštové služby, dopravné cesty, dopravné a pozemné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informatika, informačné a komunikačné technológie, manažment a marketing, strojárstvo, stavebníctvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia.

Vedecké a odborné zameranie: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Fakulta prírodných vied;
Ústav súdneho inžinierstva, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav dopravy – CETRA.

Text prevzatý z web. stránky Žilinskej univerzity: www.uniza.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 791

[0] Komentárov

Pridať komentár