Vojnový cintorín Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
75/86

Vojnový cintorín Žilina

premietanie (slideshow)
Vojnový cintorín Žilina


Vojnový cintorín vojakov Červenej armády na Bôriku v Žiline

Военное кладбище Красной армии Жилина
(Foto: 2. 3. 2013)

V roku 2009 bola vykonaná rekonštrukcia cintorína sovietskych vojakov za vyše 20 tisíc eur, ktorú zaplatilo ruské veľvyslanectvo. V roku 2012 Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku oplotilo na vlastné náklady cintorín podľa projektu Ing. Blanky Malej. Cintorín je po celej dĺžke oplotený železným plotom. V dolnej časti je veľká vstupná brána a v hornej časti sa nachádza malá bránka. Na 25. zasadnutí MsZ v Žiline konaného dňa 17. 12. 2012 schválili poslanci Uznesenie č. 130/2012 - prijatie nehnuteľného daru (stavbu nového oplotenia) od Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

Vojnový cintorín na Bôriku bol otvorený 30. apríla 1946. Je na ňom pochovaných 1 786 vojakov Červenej armády, ktorí padli v bojoch pri prechode frontu v priestore od Liptovského Mikuláša po Žilinu v roku 1945. Na cintoríne je postavený ústredný pamätník, masové hroby a hroby dôstojníkov Červenej armády. Autormi cintorína sú sovietski architekti. Od roku 1981 je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok,Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 607

[0] Komentárov

Pridať komentár