Ján Marosz, organizačný manažér ARCUS — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
17/22

Ján Marosz, organizačný manažér ARCUS

premietanie (slideshow)
Ján Marosz, organizačný manažér ARCUS


Zbor starej hudby ARCUS - Ján Marosz, organizačný manažér

Vianočný koncert v Kostole sv. Štefana kráľa Dolné Rudiny
(Foto: 28. 12. 2012)

Vianočný koncert spojený s prezentáciou dokumentárneho filmu v Kostole sv. Štefana kráľa na Dolných Rudinách v podaní Zboru starej hudby ARCUS a dokumentárny film Kostol sv. Štefana-kráľa od autorov Ľuba Bechného a Pavla Pirohu.

Zbor starej hudby ARCUS, organizačný manažér: Ján Marosz, e-mail: jan.marosz@gmail.com, tel.: 0902 598 498, umelecká vedúca: Diána Marosz, e-mail: diana.marosz@gmail.com, web: www.zborarcus.sk.

Sme amatérsky žilinský spevácky zbor, ktorý sa zameriava predovšetkým na stredovekú cirkevnú hudbu. Pôsobíme v Žirafe – Centre voľného času. Ponúkame ľuďom alternatívnu formu kultúry, ktorá má korene v dávnej stredovekej hudbe a upriamuje človeka na hodnoty ducha. Oživovaním gregoriánskeho chorálu a stredovekej polyfónie poskytujeme ľuďom možnosť kontemplácie, upokojenia sa, načerpania stratenej vnútornej rovnováhy.
Máme vytvorený široký repertoár zväčša latinských skladieb pochádzajúcich zo 7. – 17. storočia. Zbor pravidelne sprevádza liturgické slávnosti počas väčších sviatkov v žilinských kostoloch. Okrem toho vystupuje aj na benefičných podujatiach a účinkuje na cirkevných sobášoch.
Prečo práve stredoveká hudba? Jednohlasný gregoriánsky chorál a z neho vychádzajúca viachlasná hudba stredoveku predstavuje prastarú formu prejavu, ktorým sa človek obracia na Boha. Je to zabudnutá klenotnica, prvotný jazyk liturgie rímskej cirkvi. V tomto období neexistovala oddelene liturgia a cirkevná hudba, ale tieto dva pojmy boli v jednom: samotná liturgia bola spievaná. Stredoveká cirkevná hudba je súčasne živá, vitálna, dynamická – ale zároveň zdržanlivá, z ďaleka prichádzajúca, meditatívna. Vyjadruje sa v čase, ale pripomína večnosť. Oslovuje človeka, ale nenanucuje sa. Prináša odkaz, ale necháva človeka na seba samého s týmto odkazom.
(Text prevzatý z web. stránky Zboru starej hudby ARCUS www.zborarcus.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1026

[0] Komentárov

Pridať komentár