Všivák pred Parkom Ľ. Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
55/77

Všivák pred Parkom Ľ. Štúra

premietanie (slideshow)
Všivák pred Parkom Ľ. Štúra


Mostík ponad potok Všivák pri Parku Ľudovíta Štúra

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Mostík pre peších a cyklistov ponad potok Všivák na začiatku Parku Ľudovíta Štúra.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 796

[0] Komentárov

Pridať komentár