Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
48/77

Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou

premietanie (slideshow)
Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou


Koryto potoka Všivák medzi Tajovského a Bôrickou ulicou na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Koryto potoka Všivák na tomto úseku preteká medzi športovým areálom (vľavo) a záhradou rodinného domu. Povedľa potoka vedie chodník pre peších, ktorý tvorí spojnicu medzi Tajovského a Bôrickou ulicou. Na konci tohto koryta prechádza Bôrická ulica, kde je opäť tok potoka Všivák vteká do potrubia pod zemou. Pri výstavbe Obytného súboru Amfiteáter (teraz Obytný komplex EUROHOME Residential Complex) bolo koryto potoka zatrubnené aj v jeho okolí. Na jeho mieste pribudol chodník pre peších.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 711

[0] Komentárov

Pridať komentár