Synagóga Liptovský Mikuláš — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
7/22

Synagóga Liptovský Mikuláš

premietanie (slideshow)
Synagóga Liptovský Mikuláš


Synagóga Liptovský Mikuláš – Synagogue Liptovský Mikuláš
בית הכנסת

(Foto: 15. 6. 2012)

Synagóga v Liptovskom Mikuláši. Dnešná podoba synagógy je výsledkom viacerých stavebných etáp. Pôvodnú budovu poškodili požiare v rokoch 1878 a 1906. Po druhom požiari budovu obnovili podľa plánov budapeštianskeho architekta Lipóta (Leopolda) Baumhorna. Zatiaľ čo architekt ponechal vonkajšiu fasádu s portikom a tympanónom v pôvodnej klasicistickej podobe, vnútro synagógy vystaval úplne nanovo v typicky baumhornovskom secesnom duchu. Ústrednú kupolu nesú štyri piliere, ktoré súčasne podopierajú ženskú galériu. Z pôvodného zariadenia synagógy sa zachoval iba svätostánok, ostatný inventár bol zničený v osemdesiatych rokoch. V deväťdesiatych rokoch prešla synagóga čiastočnou obnovou, aby sa mohla používať na kultúrne účely. Priestory v synagóge využívalo na sezónne výstavy miestne múzeum, ale čeliac naliehavej potrebe komplexnej obnovy vrátila sa synagóga vlastníkovi – Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku so sídlom v Bratislave.
(Text prevzatý z web. stránky: www.slovak-jewish-heritage.org)[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 777

[0] Komentárov

Pridať komentár