Univerzitné pastoračné centrum — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
34/40

Univerzitné pastoračné centrum

premietanie (slideshow)
Univerzitné pastoračné centrum


Univerzitné pastoračné centrum sv. Pavla v Žiline

(Foto: 22. 7. 2006)

UPC sv. Pavla, Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina.
Tel.: 041/565 07 63, e-mail: upc.zilina@gmail.com, web: www.upc.uniza.sk.

História: Paľova búda, terajšie UPC sv. Pavla, bola v minulosti obľúbenou výletnou reštauráciou v Žilinskom lesoparku. Poschodový drevený secesný objekt s dvoma vežčkami dal v roku 1925 postaviť žilinský hotelier Pavol Folkmann, po ktorom budova dodnes nesie meno "Paľova búda". Pohostinským a zábavným účelom slúžila do roku 1938. Budovu potom odkúpil ženský rehoľný rád Sestier sv. Cyrila a Metoda. V roku 1980 budovu pridelili Vysokej škole dopravy a spojov. Po roku 1990 sa "Búda" opäť premenila na pohostinstvo. ale v rámci reštitúcii bol objekt v r.1996 definitívne pridelený sestrám cyrilometodkám. Začiatkom roku 1998 rehoľa poskytla budovu do dlhodobého bezplatného prenájmu Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré v tom čase zriadil Ján Chryzostom kardinál Korec.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1038

[0] Komentárov

Pridať komentár